Andrzej "BOBO" Bobowski

Król "Polskich kibiców"

Honorowe członkostwo

Uchwalą zarządu KKRP z dnia 26/01/2000 nadaje się honorowe członkostwo
Klubu Reprezentacji Polski Piłki Nożnej
Dla
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Aleksandra Kwaśniewskiego